Barntandläkare/ Barntandvård Västerås
All tandvård är gratis upp till 21-årsålder. Gratistandvården gäller året ut, oavsett om du fyller 21 år i januari eller december. Distriktstandvården har lång och gedigen kunskap om barntandvård och utför allt från enkla till rikigt avancerade behandlingar.

Första tandläkarbesöket
När barnet är tre år är det dags att för första gången besöka tandläkaren . Vi har på uppdrag av Västerås läns landsting, SLL, områdesansvar. Det innebär ett ansvarstagande från vår sida att kalla barn och ungdomar på regelbundna besök. Det är viktigt att du listar ditt barn hos en tandläkare för att säkerställa en god munhälsa. Fina och rena tänder i ung ålder minimerar risken för sjukdomar och tandproblem senare i livet.

Distriktstandvårdens unga patienter
Vårt mål är att ditt barn ska känna sig helt trygg i tandläkarmiljön . Vi har lång erfarenhet av barntandvård och utgår alltid från

ditt barns individuella behov . Ditt barn undersöks och behandlas av erfarna tandläkare precis som våra vuxna patienter , och får tillgång till allt från avancerade tandbehandlingar till förebyggande tandvård. Hur ofta  vi kallar ditt barn är individuellt.
Ser allt bra ut vid första undersökningen kommer ditt barn att kallas vartannat år.
För barn med särskilda behov finns specialister nära till hands. Vi hjälper även ditt barn att få tandreglering vid behov .
Om du inte listat barnet ännu kan du enkelt göra det här på vår hemsida (se knapp längre ner ) eller kontakta oss.

Välkommen till DentalSmile i Västerås

Boka tid redan idag!

Det är enkelt, snabbt

Till bokningssystem

You have Successfully Subscribed!